Služby v energetice

Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost pomocí integrovaného a inovativního řešení správy energetických dat podle ISO 50001. Naše produkty a řešení jsou přizpůsobeny každému odvětví a jeho požadavkům a pomáhají ušetřit tolik energie, že se samy amortizují v krátké době.

Elektrická energie je drahocenná komodita. Pro zajištění lepší dostupnosti energie jsou zapotřebí řešení pro zvýšení kvality energie, optimalizaci kvalitní dodávky a snížení výpadků proudu. Nároky na spolehlivost napájení a kvalitu sítě jsou velmi vysoké. Software pro měření a vizualizaci sítě Janitza GridVis poskytuje základ pro efektivní, výkonný a spolehlivý energetický management.

Automatizace

ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Základem pro energetický management v souladu s normami je ISO 50001 a související normy, například ISO 50006. Vyžadují neustálý proces zlepšování a poskytují pokyny a specifikace pro implementaci. Kromě toho definují například klíčové údaje, které je třeba shromažďovat pro monitorování opatření a pro certifikaci. 

Pro správnou implementaci požadavků norem a posouzení vývoje spotřeby energie je nezbytný sběr energetických dat. 

Efektivní hospodaření s energií je pro firmy zásadní. Pomáhá snižovat náklady na energii, optimalizovat využití zdrojů a poskytuje přehled o spotřebě energie a procesech. Kromě toho pomáhá s dodržováním právních předpisů a poskytuje přístup k možnostem financování. 

Řádné hospodaření s energií vám pomáhá zůstat konkurenceschopní, snižovat náklady a zároveň chránit životní prostředí. 

Výroba rozvaděčů

Jednou z našich hlavních činností je výroba domovních a elektroměrových rozvaděčů NN a řízení technologií a dalších průmyslových rozvodných zařízení. Elektroměrové rozvaděče dodáváme připravené k instalaci, osazené jističi. U domovních rozvaděčů nabízíme možnost nakonfigurovat si rozvaděč dle vlastních požadavků a potřeb.Zákazník je u nás na prvním místě. S námi získáte garanci spokojenosti. Vše bez starostí. Cíle: férové jednání, spokojení zákazníci, kvalita na prvním místě a bez starostí.