Ostatní

Ases Group - Revoluce v požární ochraně

Všechny prvky systému ASES se umisťují vždy do příslušného, tzv. chráněného, prostoru, v němž se současně nacházejí také případné zdroje možného požáru. Zařízení je schopné požár nebo již zvýšenou teplotu detekovat, signalizovat, hasit a odpojit chráněný prostor od elektrického zdroje. Tím zamezit požáru. Podle typu chráněných prostor, způsobů iniciace a signalizace lze systém rozdělit do několika řad.

9 důvodů proč zvolit zhášecí systémy ASES

✓ SNADNÁ INSTALACE
✓ NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ
✓ NEJEDNÁ SE O TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ
✓ OKAMŽITÁ REAKCE, ODPOJENÍ PŘÍVODŮ
✓ DETEKUJE POŽÁR V OHNISKU
✓ HASÍ POUZE LOKÁLNĚ
✓ DÁLKOVÝ DOHLED – GPS PROTI ODCIZENÍ
✓ MOŽNOST INSTALACE NA DIN LIŠTU
✓ VELIKOST DVOU AŽ PĚTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ