Pojistky válcové - Jmenovitý proud v A - 8 A

Válcové pojistkové vložky "gG" se používají k ochraně kabelů, motorů a nízkonapěťových sítí. Omezují a odpojují nepřijatelné nadproudy a zkratové proudy až do jejich jmenovité vypínací schopnosti. Válcové pojistkové vložky "gG" také chrání elektrická zařízení a instalace před dynamickým účinkem vysokých zkratů.