Komponenty pro kompenzaci - Jmenovitý proud v A - 2,5 A