Energetický management a monitoring kvality energie

Energetický management a monitoring kvality energie

ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Základem pro energetický management v souladu s normami je ISO 50001 a související normy, například ISO 50006. Vyžadují neustálý proces zlepšování a poskytují pokyny a specifikace pro implementaci. Kromě toho definují například klíčové údaje, které je třeba shromažďovat pro monitorování opatření a pro certifikaci. 

Pro správnou implementaci požadavků norem a posouzení vývoje spotřeby energie je nezbytný sběr energetických dat. 

Efektivní hospodaření s energií je pro firmy zásadní. Pomáhá snižovat náklady na energii, optimalizovat využití zdrojů a poskytuje přehled o spotřebě energie a procesech. Kromě toho pomáhá s dodržováním právních předpisů a poskytuje přístup k možnostem financování. 

Řádné hospodaření s energií vám pomáhá zůstat konkurenceschopní, snižovat náklady a zároveň chránit životní prostředí. 

SBĚR ENERGETICKÝCH DAT JAKO ZÁKLAD

Moderní provozní řízení energie je založeno na zaznamenaných energetických údajích a klíčových údajích (např. KPI a EnPI). Jsou základem pro všechna další opatření a umožňují vyhodnocení přijatých opatření a systému hospodaření s energií. 

Bez ohledu na to, zda se má energetický management provádět v průmyslu nebo v budovách, musí být energetická data podrobně evidována na několika úrovních. Použitá měřicí technika musí být přizpůsobena danému úkolu a zaznamenávat všechny požadované naměřené hodnoty. Zejména v průmyslovém energetickém managementu nabízejí měřící přístroje, které zaznamenávají více zásuvek současně, dobrou možnost pro získání přesného přehledu úsporným způsobem.

HODNOCENÍ A DOKUMENTACE

GridVis® můžete vyhodnocovat svá energetická data a vypočítat klíčové hodnoty . Možnosti vizualizace toků energie, spotřeby a vývoje za zvolené časové období poskytují rychlý přehled a pomáhají určit úspěšnost jednotlivých opatření. GridVis ® je certifikován podle ISO 50001. 

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ ZVYŠUJÍ FLEXIBILITU

Ve společnosti Janitza získáte správný hardware a software pro váš systém řízení energie. Spolehlivá zařízení pro měření energie a software pro vizualizaci sítě GridVis vám umožní rychle a snadno přizpůsobit váš systém Bez ohledu na to , zda vaše společnost roste, potřebujete ještě přesnější naměřená data nebo je třeba splnit nové požadavky. S dokonale sladěnými komponenty jste dobře připraveni.