Nízký účiník je způsobený především kvalitou dodávané elektřiny a elektrickými motory. Každý motor má tendenci vyrábět elektrickou energii, tím ale vyrábí jalový výkon, což je elektrická energie, která není převedena na práci spotřebičů, ale na energii tepelnou. Dochází k přehřívání vodičů, snížení životnosti zařízení a zvýšení spotřeby elektrické energie.

Elektrické spotřebiče induktivního charakteru připojené k el. síti potřebuj z fyzického hlediska pro svoji činnost mimo jiné i jalovou energii. Ta, ale jak je patrné již z názvu, nevykoná činnou práci a navíc zatěžuje rozvodnou soustavu. (nadměrné zahřívání vedení, tepelné ztráty). Tento jev lze vyrovnávat(kompenzovat) připojením opačně orientovaného prvku, než je indukčnost,-tzn.  kondenzátorem.

V současné době instalované kompenzace účiníku se zaměřují pouze na zamezení dodávky jalové energie do rozvodné sítě, my se soustředíme na řešení jalové energie ve vnitřní síti investora.

Výhody kompenzace účiníku:

  • Snížení zahřívání kabelů
  • Snížení spotřebované el. energie
  • Prodloužení životnosti el. vedení
  • Ochrana instalovaného zařízení
  • Snížení plateb za pokuty

Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesnou kalkulaci úspor.

Kompenzační rozvaděč

  • Klasický (nechráněný) -  osazen kondenzátory, stykači a regulátorem. Rozvaděč lze použít pro provozy, kde není velké harmonické zkreslení a je dostačující rychlost spínání pomocí stykačů.
  • Chráněný kompenzační rozvaděč. Na rozdíl od klasické kompenzace jsou kondenzátory předsazeny ochrannými tlumivkami. Tyto kompenzace se instalují do provozů, kde je zvýšené harmonické zkreslení způsobené nelineárními spotřebiči, jako jsou např. frekvenční měniče, výbojková a zářivková svítidla, řízené pohony, svářečky apod.
  • Tyristorová (rychlá) kompenzace. Klasické stykače jsou nahrazeny polovodičovými moduly, které jsou schopny v kombinaci se speciálním regulátorem jalového výkonu spínat až 17x/sec. Používají se většinou v automobilovém průmyslu, kde je velký podíl výkonu dvoufázových svářeček (bodovek), ale i v menších provozech zámečnického charakteru a obecně tam, kde je rychlá změna proudové zátěže. (jeřábové a lanové dráhy, výtahy el. bagry apod.). Dále se tyto tzv. bezkontaktní kompenzace používají tam, kde musí být zajištěna „čistota“ spínání, (telekomunikace), kdy se eliminuje šíření přechodových jevů po síti vznikající při sepnutí klasickým stykačem.
  • Dekompenzační rozvaděč. Používá se pro eliminaci kapacitního výkonu v el. síti (rozsáhlé areály, letiště, nádraží, FVE, kde jsou velké vzdálenosti VN kabelů). Kaskáda dekompenzačních tlumivek je spínána stykači, řízená regulátorem.  Někdy je potřeba kombinovat tlumivky s kondenzátory.