Elektrická energie je drahocenná komodita.
Pro zajištění lepší dostupnosti energie jsou zapotřebí řešení pro zvýšení kvality energie, optimalizaci kvalitní dodávky a snížení výpadků proudu. Nároky na spolehlivost napájení a kvalitu sítě jsou velmi vysoké. Software pro měření a vizualizaci sítě Janitza GridVis poskytuje základ pro efektivní, výkonný a spolehlivý energetický management.Úspory jsou s aktuálně dostupnou technologií značné. V rámci každého ekonomického sektoru i automatizačních procesů je díky použití moderních technologií ušetřeno až 30 % energie.Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost pomocí integrovaného a inovativního řešení správy energetických dat podle ISO 50001. Naše produkty a řešení jsou přizpůsobeny každému odvětví a jeho požadavkům a pomáhají ušetřit tolik energie, že se samy amortizují v krátké době.

Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost pomocí integrovaného a inovativního řešení správy energetických dat podle ISO 50001. Naše produkty a řešení jsou přizpůsobeny každému odvětví a jeho požadavkům a pomáhají ušetřit tolik energie, že se samy amortizují v krátké době.