Analýza a měření sítí

Cíle energetického managementu

  • Transparentnost spotřeby energie a zátěžových profilů
  • Analýza stavu odběrného místa (kde, kolik, proč, za kolik …)
  • Soustavné snižování spotřeby energie a s tím spojených nákladů
  • Zvyšování spolehlivosti a stability dodávky energie
  • Splnění legislativních požadavků
  • Alokace nákladů pro potřeby kalkulace
  • Výpočet výkonových ukazatelů (v zahraničí Key Performance Indicators - normativy spotřeby energie na výrobek, zaměstnance, výrobní plochu a další
  • Dokumentace cílů a výsledků
  • Automatické generování reportů
  • Investiční controlling – postaudit skutečné ekonomické účinnosti realizovaných opatření 
Žádná položka