Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Technická, poradenská a projekční činnost

 • výroba rozvaděčů
 • technologické vybavení rozvoden a transformoven VN a NN
 • kompenzační rozváděče a měření energetického rušení
 • seřízení, a diagnostika kompenzace jalového výkonu
 • zakázková výroba tlumivek a filtrů NN pro energetiku
 • technologické rozvody VN, NN, Mn venkovní i vnitřní fo 35kV
 • elektrorozvody a instalace osvětlení
 • rozvody a instalace systémů měření a regulace řízených pomocí PC
 • rozvody a instalace sdělovacích zařízení
 • hromosvody a uzemnění
 • výchozí a periodické revize

Stěžejním bodem naší nabídky jsou služby směřované do oblasti monitorování, zjišťování příčin a eliminace energetického rušení, zejména pak vyšších harmonických.

Naše služby jsou uživatelsky orientované a přinesou Vám tyto výhody:

 • spolupráci s jedním dodavatelem
 • zajištění komplexních zkoušek, uvedení do provozu a zpracované revizní zprávy
 • záruční a pozáruční servis