Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Komplexní analýza sítí včetně záznamu harmonických a poruchových jevů

Pro odběratelé elektrické energie nabízíme:

 • Kompenzaci účiníku
 • Odběrové diagramy podnikové sítě
 • Řešení problémů z penalizací za nedodržení stanoveného odběru, či nedodržení předepsaného účiníku
 • Správu regulace jalového výkonu
 • Posouzení kvality elektrické energie podle ČSN EN 50160 včetně statistik, záznamů harmonických, přechodových a poruchových jevů

Zajistíme vám měření těchto veličin:

 • Napětí a proud (až do 2000 A) s předností 0,2%
 • Měření kmitočtu a účiníku
 • Okamžitý výkon (činný i jalový ve čtyřech kvadrantech) s přesností 0,5% 
 • Spotřebovaná energie (činná i jalová ve čtyřech kvadrantech)

Naše zařízení umožňuje vyhodnotit úplné harmonické zkreslení jednotlivými harmonickými až do 50-té harmonické. Měření lze provádět automaticky, s průměrováním již od 1 s (přístroj vzorkuje vstupní signál frekvencí 28,8 kHz). Kapacita paměti zařízení 128 MB umožňuje uložit cca 5 mio hodnot. Všechny naměřené hodnoty lze s pomocí PC přehledně zobrazit v grafech či exportovat do aplikace MS Excel.

Na základě těchto naměřených hodnot Vám navrhnem, dodáme, a nainstalujem vhodný nový kompenzační rozváděč osazený:

 • Moderním mikroprocesorem řízeným regulátorem jalového výkonu s přímým zobrazením účiníku.
 • Stykači s odporovým spínáním s vysokou životností nebo bezkontaktním spínáním (rychlá regulace).
 • Suchými kondenzátory kompenzačními tlumivkami, které slouží k částečnému odsávání vyšších harmonických kmitočtů ze sítí.
 • Pojistkami, hlavním vypínačem, odpínačem, jističem atd..
 • Ekologickou likvidaci starých kondezátorů a transformátorů s PCB-DELOREM

Jednotlivé komponenty lze dodat i samostatně.

Provádíme i rekonstrukce - opravy starých kompenzačních rozváděčů přímo u zákazníka

 • osazenými moderním mikroprocesorem řízeným regulátorem jalového výkonu s přímým zobrazením účiníku
 • osazenými stykači s odporovým spínáním s vysokou životností nebo bezkontaktním spínáním (rychlá regulace) 
 • osazenými suchými kondenzátory 
 • osazenými kompenzačními tlumivkami, které slouží k částečnému odsávání vyšších harmonických kmitočtů ze sítí 
 • osazenými pojistkami, hlavním vypínačem, odpínačem, jističem atd.

Měření a analýza sítě probíhá za těchto podmínek:

 • Analýza sítě u zadavatele
 • Zpracování výsledků měření na počítači
 • Souhrnná technická zpráva p vyhodnocující parametry sítě  včetně harmonických, poruchových a přechodových jevů s popisem návrhu na řešení
 • Návrh na služby, servis a opatření nových přistrojů.

Termín měření lze telefonicky dohodnout (viz Kontakty).

 Elekromontáže

Provádíme montáže elektrických rozvodůvčetně zajištění projektové dokumentace a dodávek v rozsahu od rekonstrukcí stávajících instalací, kabelových rozvodů, rozvaděčů nn a vn až po výstavbu nových technologií.

Technická, poradenská a projekční činnost

 • výroba rozvaděčů
 • technologické vybavení rozvoden a transformoven VN a NN
 • kompenzační rozváděče a měření energetického rušení
 • seřízení, a diagnostika kompenzace jalového výkonu
 • zakázková výroba tlumivek a filtrů NN pro energetiku
 • technologické rozvody VN, NN, Mn venkovní i vnitřní fo 35kV
 • elektrorozvody a instalace osvětlení
 • rozvody a instalace systémů měření a regulace řízených pomocí PC
 • rozvody a instalace sdělovacích zařízení
 • hromosvody a uzemnění
 • výchozí a periodické revize

Stěžejním bodem naší nabídky jsou služby směřované do oblasti monitorování,

zjišťování příčin a eliminace energetického rušení, zejnéna pak vyšších harmonických.

Naše služby jsou uživatelsky orientované a přinesou Vám tyto výhody:

 • spolupráci s jedním dodavatelem
 • zajištění komplexních zkoušek, uvedení do provozu a zpracované revizní zprávy
 • záruční a pozáruční servis