Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Ochranné tlumivky VINDEX

Ochranné tlumivky VINDEX

Všeobecně

Ochranné tlumivky zejména eliminují působení vyšších harmonických na systémy pro kompenzaci jalového výkonu. V naší nabídce standardně naleznete ochranné tlumivky VINDEX ve výkonech od 5 do 75 kvar pro napětí 440, 525 V a činitele zatlumení 7 nebo 14 %.

Konstrukce

Dodávané tlumivky se vyznačují robustní konstrukcí odpovídající současným standardům. Jsou určeny především pro použití v hrazených kompenzačních rozvaděčích s klasickým i dynamickým spínáním stupňů.

Bezpečnost

Bezpečnost provozu je zajištěna několika způsoby ochrany: dimenzováním vodičů pro teplotní třídu F, izolační stabilitou do 135 °C a teplotním čidlem s odpojovačem. Připojení tlumivek lze provést snadno a to pomocí svorkovnice nebo plochých vývodů.

Popis

Ochranné tlumivky VINDEX odpovídají moderním standardům a mohou být instalovány v zařízeních pro kompenzaci jalového výkonu, zejména jako ochrana kondenzátorů v sítích s výskytem vyšších harmonických.

 Katalogový list Vindex

Bezpečnost provozu tlumivek je zajištěna samotnou konstrukcí tlumivky, tj. dostatečným dimenzováním vodičů a izolační stabilitou do 135 °C, dále pak integrovaným teplotním čidlem s rozpínacím kontaktem při teplotách 110 až 140 °C (podle požadavku).

Ochranné tlumivky VINDEX jsou vhodné do sítí nn pro ochranu kondenzátorů před působením vyšších harmonických, zamezení vzniku rezonančních jevů a omezení amplitud proudových rázů při spínání. Dále zamezují odsávání kmitočtu HDO z rozvodné sítě.

  • Design - feromagnetické jádro s dvojitou vzduchovou mezerou, měděné vinutí zalité v PES.
  • Připojení - svorkovnice RSA, nad 35 kvar ploché vývody 20x5 mm s otvorem pro šrouby M8.
  • Zatlumení - činitel 7 % nebo 14 %.
  • Dodávané výkon - pro kondenzátorové baterie až do 75 kvar 440 nebo 525 V.
  • Tolerance - max. odchylka 3 % od jmen. indukčnosti.
  • Ztráty - přibližně 4 až 6 W na 1 kvar instalované výkonu
  • Bezpečnost - integrované teplotní čidlo.
  • Izolační stabilita - třída B.
  • Dimenzování vodičů - třída F.