Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

NOVAR 11xx a 12xx

Nová řada klasických regulátorů s vyšší citlivostí, 6/14 výstupů

Regulátory jalového výkonu NOVAR 1106, 1114, 1206 a 1214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s původními typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace a případně další rozšiřující funkce.

Manuál
Popis komunikace
Prohlášení o shodě
Prospekt
Článek

Vlastnosti

  • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé
  • citlivost proudového vstupu 0,002 A
  • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení
  • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem
  • možnost přídavného komunikačního rozhraní

Přehled typů

Přehled typů počet výstupů měřicí napětí vstup 2.tarifu
 NOVAR 1106  6  100-275 Vstř, 43 ÷ 67 Hz Společné napájecí a měřicí napětí  ne
 NOVAR 1114 14  100-275 Vstř, 43 ÷ 67 Hz Společné napájecí a měřicí napětí  ne
 NOVAR 1206  6  57,7 - 690 Vstř +10/-20%, 43 ÷ 67 Hz oddělené napájecí napětí  ano
 NOVAR 1214  14  57,7 - 690 Vstř +10/-20%, 43 ÷ 67 Hz oddělené napájecí napětí  ano
Tab. 1: Přehled typů.


provedení Standard S400
 napájecí napětí  100 - 275 Vstř  75 - 500 Vstř/Vss
 společný pól relé  vnitřně spojen s napájecím svorkou „L“  oddělený, vyvedený na samostatné svorky
Tab. 2: Varianty napájecího napětí


Možnosti komunikace

Všechny typy regulátoru lze objednat s galvanicky oddě lenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru. Ke komunikaci s přístrojem je možné využít buď standardní protokol MODBUS nebo protokol KMB.

Pro záznam a zpracování dat a obsluhu přístroje lze také využít software RETIS, jehož základní verze je k dispozici zdarma.

Novar - možnosti komunikace

rozhraní RS232/RS485, galvanicky oddělené
 přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
 maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
protokol KMB / Modbus RTU

Základní technické parametry

Nastavitelné parametry
 požadovaný účiník
 0,80 ind. až 0,80 kap.
 spínací doba (max. hodnota, závislá na regulační odchylce)  5 až 1200 sekund
 doba blokování znovuzapnutí  5 až 1200 sekund
 proud nejmenšího kondenzátoru  (0,002 - 2 A) x převod PTP
 mezní účiník pro regulaci tlumivkou  0,80 ind. až 0,80 kap.
 nastavení hodnot kompenzačních stupňů  automatické nebo ruční
 nastavení způsobu připojení  automatické nebo ruční
Rozsahy, přesnost
 napájecí napětí  100 až 275 Vstř., 43 ÷ 67 Hz, 7 VA
 měřící napětí  
 Novar-1106/1114  shodné s napájecím napětím
 Novar-1206/1214  57,7 až 690 Vstř.+10/-20%, 43 ÷ 67 Hz
 přesnost měření napětí (ef.hodn. a 1.harm.)  ±1% ±1 digit
 vstupní impedance měřicího napěťového vstupu (Novar-1206/1214)  > 800 kΩ
 měřící proud (galvanicky oddělený)  0,002 až 7 A
 vložená impedance proudového vstupu  < 10 mΩ
přesnost měření proudu (ef.hodn. a 1.harm.)
±1% ±1 digit
max. úhlová chyba při měření účiníku a výkonů
±1° při I > 3 % rozsahu, jinak ±3°
přesnost měření harm. složek proudu a THD
±5 % ± 1 digit (pro U, I > 10 % rozsahu)
rozsah měřené teploty / přesnost
-30 až 60 °C, ± 5 °C
počet výstupních relé
6 nebo 14
zatížitelnost výstupních relé
250 Vstř. / 4 A
zatížitelnost relé „alarm“
250 Vstř. / 4 A
vstup přepínání tarifu (galvanicky spojený, pro připojení izolovaného kontaktu optronu)
30 Vss / 5 mA
kategorie přepětí v instalaci, stupeň znečištění

pro měřicí napětí do 300 Vstř.
III-2 dle ČSN EN 61010-1
pro měřicí napětí nad 300 Vstř.
II-2 dle ČSN EN 61010-1
Provozní podmínky
 pracovní prostředí  třída C1 dle ČSN IEC 654-1
 provozní teplota  -40° ÷ +60°C
 relativní vlhkost  5 až 100 %
EMC
 vyzařování  ČSN EN 50081-2
ČSN EN 55011 , třída A
ČSN EN 55022 , třída A
 odolnost  ČSN EN 61000-6-2
Fyzikální parametry
 krytí  
 čelní panel  IP40 (případně IP54)
 zadní panel  IP 20
 rozměry  
 čelní panel  144 x 144 mm
 zástavná hloubka  80 mm
 montážní výřez  138 x 138 mm
 hmotnost  max. 0,7 kg