Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

NOVAR 1005 a 1007

Jednoduchý, plně automatický regulátor

NOVAR 1005 a NOVAR 1007 jsou inovované regulátory jalového výkonu. Jsou určeny zejména pro méně náročné kompenzační systémy. Jejich hlavní předností je kompaktní provedení a příznivá cena, oproti předchůdci Novar 5 je zvýšena citlivost regulátoru. Navíc model 1007 má celkem 8 výstupních relé.

Manuál

Vlastnosti

 • rozměr panelu 96 x 96 mm
 • velký rozsah a vysoká přesnost měření
 • přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení napěťového i proudového průběhu vyššími harmonickými složkami
 • vyhodnocení úrovně harmonického zkreslení (THD) a jednotlivých harmonických složek napětí i proudu až do 19. řádu
 • vyhodnocení úrovně harmonického proudového zatížení kompenzačních kondenzátorů
 • měření teploty zabudovaným čidlem
 • počet výstupů 6 (Novar1005) nebo 8 (Novar1007)
 • minimální provozní měřicí proud (citlivost) 0,02 A
 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý
 • nejvyšší 2 výstupy lze nastavit jako alarmové nebo pro spínání ventilátoru, event. topení

Princip regulace

 • rychlost odezvy regulátoru samostatně programovatelná pro případ nedokompenzování i překompenzování
 • nastavená rychlost odezvy se zkracuje úměrně okamžité regulační odchylce, a to volitelně s druhou mocninou nebo přímo úměrně k poměru regulační odchylky k hodnotě nejmenšího kapacitního stupně (C/kMIN)
 • nastavitelná šířka regulačního pásma pro snížení počtu regulačních zásahů u systémů s širokým rozsahem regulace při vysokém zatížení
 • možnost dekompenzace sítě
 • možnost spínání harmonických filtrů

Dvoutarifní provoz

 • nastavitelný dvoutarifní provoz řízený směrem toku činné energie

Automatické rozpoznání připojení

 • libovolná kombinace připojení měřicího napětí i proudu
 • automatické rozpoznání připojení a nominálního napětí kompenzačního systému při instalaci regulátoru

Automatické rozpoznání regulačních stupňů

 • automatické rozpoznání velikosti připojených stupňů
 • možnost připojení zcela libovolné kombinace hodnot kompenzačních stupňů
 • možnost připojení kompenzačních kondenzátorů i tlumivek

Zpřesňování, event. odstavení chybných stupňů

 • průběžné zpřesňování rozpoznaných hodnot stupňů v průběhu regulačního procesu
 • průběžná kontrola regulačních stupňů v průběhu regulačního procesu a v případě opakovaného zjištění závady dočasné vyřazení vadného stupně z regulace a případně současná aktivace alarmu
 • periodické přezkušování dočasně odstavených stupňů po pěti dnech a při úspěšném výsledku testu ( např. po výměně spálené pojistky stupně) znovuzařazení zpět do regulačního procesu