Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Regulátory jalového výkonu NOVAR

Regulátory jalového výkonu NOVAR

Všeobecně

Regulátory jalového výkonu v sítích nn měří aktuální účiník a spínáním kompenzačních kondenzátorů dosahují požadované hodnoty účiníku.

Regulátory NOVAR

Široká paleta výrobků NOVAR nabízí výběr vhodného regulátoru pro požadované podmínky. Výrobní řada zahrnuje regulátory od ekonomických provedení, pro méně náročné kompenzace, až po pokročilá řešení pro rozsáhlé kompenzační systémy s kombinovaným spínáním ve ztížených podmínkách.

Instalace a činnost regulátoru je plně automatizována, regulace probíhá ve čtyřech kvadrantech. Připínání a odpínání kompenzačních stupňů je optimalizované, vybrané regulátory umožňují připojení dekompenzačních tlumivek. Vyšší řady přístrojů mají zvýšenou citlivost (2 mA) a mohou být instalovány v náročných klimatických podmínkách (-40 °C).

Komunikace

Volitelně lze doplnit RS485 nebo RS232 (Modbus, KMB).

 Návod ke stažení

Popis

Regulátory jalového výkonu NOVAR dodáváme ve čtyřech výrobních řadách. Díky tomu je možné lépe reflektovat specifické potřeby daného kompenzačního zařízení. Regulátory jsou k dispozici v provedení 5, 6 a 12 spínacích výstupů. Řada 13 umožňuje řídit kompenzační zařízení s elektromechanickým případně dynamickým spínáním.

Vyšší řady regulátorů též umožňují připojení a řízení provozu až deseti dekompenzačních tlumivek. Samozřejmostí je sledování THD a nastavení mezních hodnot. S ohledem na ztížené provozní podmínky ve venkovním prostředí, je možné dodat přístroje určené do provozních teplot -40 °C s výstupy pro řízení topného tělesa a pohonu ventilátoru.

Volitelně je k dispozici rozšíření o rozhraní RS485 a nebo RS232, které umožňuje dálkové sledování hodnot v reálném čase.
Samozřejmostí je čtyřkvadrantový provoz. Zařízení umožňují nasazení v odběrech s vlastním zdrojem energie, definované stupně zůstávají stále připojené.

Novar 5/5+

Ekonomické provedení, 6 výstupů.

Novar 106/114

K dispozici 6/14 reléových výstupů, měření THD.

Novar 1106/1114

K dispozici 6 nebo 14 reléových výstupů, vyšší citlivost vstupů, do -40 °C.

Novar 1206/1214

Přepínání cílového účiníku, oddělené měřicí a napájecí napětí.

Novar 1312

Pro klasické a dynamické spínání, 12 tranzistorových výstupů.

Výrobní řady - vybavení regulátorů NOVAR
Typ 5/5+ 106 114 1106 1114 1206 1214 1312
Počet reléových výstupů 5+1 6 14 6 14 6 14 +2
Počet tranzistorových výstupů               12
Připojení dekomp. tlumivek <2 <10 <2 <10 <2 <10 <8
Alarmový výstup
Přepnutí cílového účiníku 1/2
Měř. napětí 400 V (-20 %, +10 %)
Proudový vstup 2 mA
Teplotní čidlo
Provoz do -40 °C
Interface RS485 nebo RS232

Verze 5+ navíc obsahuje: provoz do -40 °C, měření THD a měření CHL (harmonické zatížení kondenzátoru) Přístroje od řady 1206 lze dodat pro měřicí napětí 100–690 V (-20, +10 %).

Vybraná technická data regulátorů NOVAR
Typ 5/5+ 106 114 1106 1114 1206 1214 1312
Hmotnost kg 0,7 1 1 1 1 1 1 0,7
Rozměry 96x96 mm 144x144 mm, hloubka 80 mm
Provozní podmínky
Třída přepětí III
Stupeň znečištění 2
Provozní teplota -5 ... +60 °C -40 ... +60 °C
Montážní pozice libovolná
Vlhkost 15–95 % bez kondenzace
Stupeň krytí IP40 - čelní panel, IP20 - zadní panel
Vstupy a výstupy
Přepínání tarifu   12 V/10 mA
Reléové výstupy
spínací napětí max. 250 V stř
spínací výkon max. 1000 W
max. spínací frekvence 0,25 Hz
Tranzistorové výstupy
spínací napětí   100 V
spínací proud   100 mA
max. spínací frekvence   10 Hz
Měření
Napětí 230 V 400 V, volitelně 100-690 V
Rozsah napětí -20 .. - 10 %
Frekvence sítě 45–65 Hz
Jmenovitý proud ../5A(1A)
Rozsah 0,05–7 A 10 mA až 7,3 A 2 mA až 7,3 A (sinus)

Funkční popis regulátorů NOVAR

Řada 5/5+

Klasický a ekonomický jednofázový regulátor pro méně náročné kompenzace.

 • 5+1 reléových stupňů, šesté relé programovatelné jako regulační nebo alarmové.
 • Společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60 Hz.
 • Citlivost proudového vstupu 0,05 A.
 • Čelní panel 96 x 96 mm.

Verze 5+ navíc obsahuje:

 • Měření a zobrazení harmonického zkreslení napětí (THD), vybraných harmonických složek a činitele harmonického zatížení kondenzátorů (CHL).
 • Přídavný alarm od činitele harmonického zatížení kondenzátorů (CHL).
 • Rozsah pracovních teplot rozšířen na -40 až +60 °C.

Řada 106/114

Na rozdíl od verze 5 již tento regulátor obsahuje sledování THD a CHL.

 • Společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60 Hz.
 • Citlivost proudového vstupu 0,01 A.
 • Vysoká odolnost proti rušení.
 • Čelní panel 144 x 144 mm s vysoce svítivým LED-displejem.
 • Možnost přídavného komunikačního rozhraní.

Řada 1106, 1114

Vyšší řada přístrojů do ztížených podmínek, k dispozici je sledování THD lichých harmonických až do 19. řádu.

 • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé.
 • 100 až 275 V stř, (společné s napájecím napětím).
 • Citlivost proudového vstupu 0,002 A.
 • Zabudované čidlo teploty, spínání větrání/topení.
 • Čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem.
 • Možnost přídavného komunikačního rozhraní.

Řada 1206, 1214

Vyšší řada přístrojů s galvanicky odděleným měřicím a napájecím napětím s funkcí sledování obsahu THD. Oproti verzím 11xx navíc obsahuje:

 • oddělené napájecí a měřicí napětí - 57,7 V až do 690 V stř.+10/-20%,
 • externí přepínání dvou hodnot cílového účiníku.

Řada 1312

Regulátor disponující 12 tranzistorovými výstupy, umožňující řízení libovolné kombinace stykačů a tyristorů. Dále je doplněn dvěmi reléovými výstupy.

Max. spínací frekvence je 10 Hz, uživatel samostatně definuje, pro které vstupy použít rychlý nebo pomalý algoritmus spínání. Přístroj má galvanicky oddělené napájecí a měřicí napětí (viz řada 12xx) a disponuje přepínačem tarifů.

Volitelně je možné rozšířit o rozhraní RS485 a nebo RS232.

Pokročilé funkce regulátorů NOVAR

Regulátory disponuje množstvím užitečných funkcí a doplňky, které usnadňují provoz, bezpečnost a korektní řízení kompenzačního systému.

Automatická konfigurace

Režim automatické konfigurace rozpozná konfiguraci připojení (a nastaví případnou korekci) a také reaktivní výkon každé kompenzační sekce.

Pokročilá diagnostika

Přístroj sleduje kompenzační výkon sekce a průběžně aktualizuje její skutečný výkon. Pokud je sekce vadná, je odpojena a průběžně testována. Velikost stupňů lze zadat jednotlivě.

Funkce Fix stages

Vybrané stupně lze buď úplně odpojit nebo nechat neustále připojené (např. pokud je v odběru instalován zdroj elektrické energie).

Práh harmonických

Regulátor umožňuje nastavit povolené meze harmonických. Pokud jsou tyto prahy překročeny, kondenzátory jsou odpojeny.

Změna cílového účiníku

Je možné nastavit dvě hodnoty cílového účiníku, které lze externě přepínat. S ohledem na současné předpisy, kdy je doba pro vyhodnocení účiníku časově omezena, lze snížením požadovaného účiníku mimo tarif dosáhnout snížení počtu sepnutí kompenzačních sekcích a tím prodloužit životnost kompenzačního zařízení.

Alarm

Regulátory nabízí množství chybových hlášení, která lze uživatelsky konfigurovat.

Teplotní čidlo

Integrované teplotní čidlo slouží jednak jako ochrana regulátoru před přehřátím, zároveň však může spínat motor ventilátoru a tím jednoduše regulovat nucené chlazení rozvaděče. Druhým výstupem je možné naopak řídit vytápění rozvaděče.

Komunikace RS485

Varianta s RS485 umožňuje komunikaci protokoly KMB a Modbus RTU s PC/PLC (parametrizace, předávání dat).