Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Digitální panelový multimetr UMG96

Digitální panelový multimetr UMG96

Aplikace

 Tento přístroj je navržen pro trojfázové měření v sítích TT a TN 50/60 Hz. Napájecí napětí a skenovací frekvence jsou odebírány z měřicích vstupů. Napájecí napětí je odebíráno z L1-N.

K dispozici jsou následující rozsahy napájecího napětí:

  1. L-N 96-275 V AC
  2. L-N 49-76 V AC
  3. L-N 98-140 V AC

Přístroj digitalizuje hodnoty napětí a proudu na každé fázi a kalkuluje elektrické veličiny. Hodnoty elektrické práce stejně jako maximální a minimální hodnoty jsou ukládány jednou z 15 minut do EEPROM paměti přístroje. Přístroj nahrazuje množství analogových měřidel a přepínačů a umožňuje tak komfortní monitoring odběru elektrické energie. K dispozici jsou dva tranzistorové výstupu konfigurovatelné jako impulsní nebo alarmové. Rozměry přístroje jsou 96x96 mm, hloubka 42 mm, přístroj je možné použít pro MTP x/5A i x/1A.

UMG 96 | Anglicky: UMG 96

Přístroj umožňuje:

  • Pohodlné sledování a kontrolu hodnot elektrických veličin na přehledném displeji
  • Ukládání min a maximálních hodnot
  • Odesílání impulzů činné a jalové energie
  • Alarmové (signalizační) výstupy při překročení nastavených limitů.

Displej

Umožňuje zobrazit měřené hodnoty najednou, perioda obměny zobrazení je 1 sekunda. Mezi zobrazenými hodnotami lze jednoduše přepínat funkčními klávesami.

Tranzistorové výstupy

Jsou osazeny NPN tranzistorem s provozním napětím 5 až 24 V DC (max. 30 V DC), provozní proud max 50 mA, zdroj DC je externí.

Dva digitální výstupy lze konfigurovat jako impulsní pro odesílání pulzů činné a jalové energie. Délka vlastního pulzu je nastavitelná od 0,05 do 2 sekund, maximální frekvence pulzů je 10 Hz.

Výstupy můžeme využít nastavit také jako spínací. Výstup je aktivován nastavením limitní hodnoty (lze sledovat všechny veličiny měřené UMG kromě elektrické práce) a nastavením, zda má být sepnut při jejím překročení a nebo podkročení.

Měření elektrické práce

Přístroj UMG 96 umožňuje měřit spotřebu činné a jalové (induktivní) elektrické práce. Tyto hodnoty jsou každých 15 minut ukládány do EEPROM. Měřidla práce mohou být vynulovány, přístup lze chránit heslem. Přístroj UMG 96 disponuje také počítačem provozních hodin, který nelze vynulovat.