Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Digitální panelový analyzátor UMG503

Digitální panelový analyzátor UMG503

Aplikace

Tento přístroj je navržen pro trojfázové měření v sítích nízkého a vysokého napětí 50/60 Hz s nebo bez středového vodiče (třívodičové měření). Napájecí napětí je odebíráno z pomocného napájecího vstupu.

K dispozici jsou následující rozsahy napájecího napětí:

  1. 85-265 V AC, 80- 370 V DC
  2. 40-115 V AC, 55-165 V DC
  3. speciální verze s pomocným napájením 20-80 V DC, 15-55 V AC

Přístroj digitalizuje hodnoty napětí a proudu na každé fázi a kalkuluje elektrické veličiny, rozsah měřeného napětí na měřících vstupech je L-N 50-500 V, L-L 80-870 V AC. Vzhledem k vzorkovací frekvenci 6,5 kHz na 1 kanál a rychlostí dvou vzorkování za sekundu je UMG 503 velmi přesné měřidlo splňující s rezervou požadavky třídy 1 pro fakturační měření.

UMG 503 | Anglicky: UMG 503

Vybrané hodnoty a také definované události jsou ukládány do datové paměti přístroje (s datem a časem). K dispozici je harmonická analýza sudých a lichých harm. frekvencí do 20. řádu a to proudu i napětí. Přístroj kalkuluje také THD I a THD U, zobrazené hodnoty v procentech. Přístroj nahrazuje množství analogových měřidel a přepínačů a převodníků a umožňuje tak komfortní monitoring odběru elektrické energie. K dispozici mohou být dva tranzistorové výstupu konfigurovatelné jako impulsní nebo alarmové, analogové výstupy (proudové) dále pak porty RS232, RS485 a Profibus pro připojení k PC a nebo PLC. Rozměry přístroje jsou 144x144 mm, hloubka 42 mm, přístroj je možné použít pro MTP x/5A i x/1A.

Přístroj umožňuje:

  • Pohodlné sledování a kontrolu hodnot elektrických veličin v distribučním systému
  • Soustavná kontrola množství a vyhodnocení kvality elektřiny od dodavatele
  • Záznam zátěžových profilů pro Power Management
  • Odesílání impulzů činné a jalové energie, analogové výstupy (možno připojit i externí)
  • Přenos naměřených hodnot do PLC, protokol Modbus
  • Reléové (signalizační) výstupy při překročení nastavených limitů, k dispozici dva komparátory a šest limitů, ovládání až 6 WAGO externích relé po RS 232, RS485

Datová paměť

Vybrané verze disponují datovou pamětí 128 nebo 512 k, která umožňuje uložit až 160 000 vybraných hodnot a událostí společně s datem a časem. Volba ukládaných hodnot, stejně tak jejich rozsah jsou konfigurovatelné. Interní paměť lze jednoduše odečíst do PC pomocí PSW Basic. Předdefinovaná paměť událostí navíc zaznamenává každé vymazání paměti, sepnutí relé a zapnutí napájecího a měřicího napětí.

Pomocný vstup

Je speciálním vstupem, přivedeném napětí na něj dojde volitelně reset čtvrthodinového maxima, změně tarifu a nebo synchronizaci interních hodin. Funkce tohoto vstupu jsou využitelné pro kontrolu měření rozvodných závodů.

Reléové výstupy

Jsou osazeny NPN tranzistorem s provozním napětím 5 až 24 V DC (max. 30 V DC), provozní proud max 50 mA, zdroj DC je externí.

Výstupy můžeme využít jako spínací. Jsou ovládány logickými komparátory, které vyhodnocují všechny sledované veličiny. Pomocí komparátorů lze vyhodnotit pokyny z digitálních vstupů, výsledky komparace mohou být též externě přepsány přes Modus RTU (např, z PLC). Digitální výstup lze konfigurovat jako impulsní pro odesílání pulzů činné a jalové energie. Délka vlastního pulzu je nastavitelná od 0,05 do 2 sekund, maximální frekvence pulzů je 10 Hz.

Analogové výstupy

Pro verzi s analogovými výstupy jsou k dipozici analogové výstupy (proudové smyčky) 4-20 mA pro libovolnou stavovou veličinu, je možné propojit přes RS 485 až šest externích analogových modulů WAGO.

Měření elektrické práce

Přístroj UMG 503 je čtyřkvadrantový, pro každý druh činné a jalové práce jsou k dispozici až čtyři tarify, spínané časově nebo externím relé. Jejichž stavy mohou být odesílány pomocí impulsů a nebo načítány přes Modus RTU.

Vhodné použití

UMG 503 je plnohodnotný analyzátor sítě s propracovanou komunikací, logikou a měřením elektrické práce. Jedná se o přesné měřidlo třídy přesnosti 1 (pro fakturační měření). Pro pohodlnou konfiguraci a odečet dat je k dispozici program PSW Basic/Profi, přístroj je však možné plnohodnotně konfigurovat i bez PC.