Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Analyzátor sítě UMG 96L

Analyzátor sítě UMG 96L

Popis

UMG 96 L je určený pro měření, záznam a správu hodnot elektrických veličin v sítích 50 Hz / 60 Hz. Technické řešení umožňuje nasazení v třífázových soustavách s nulovým vodičem. Přístroj vyniká přesností, širokým spektrem funkcí a kompaktním provedením (96×96 mm), hodí pro nepřetržitý provoz bez dozoru.

K nahrazení tohoto přístroje při zachování funkční a užitné hodnoty, kterou nabízí, by bylo zapotřebí min. 11 různých jednoúčelových přístrojů jako např. V-metr, A-metr, měřič výkonu (kW, kVA, kvar, cos fí), činné a jalové energie (kWh, kvarh) a měřič kmitočtu. Poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty je minimálně srovnatelný s přístroji analogovými.

K dispozici jsou následující rozsahy napájecího napětí:

 1. L-N 196-255 V AC
 2. L-N 45-80 V AC pro měření na vn
 3. L-N 90-160 V

Tento přístroj je vhodný pro sledování, registraci a kontrolu hodnot elektrických veličin v systémech zásobení energií.

 UMG 96 L | English: UMG 96 L

Princip činnosti

Třífázový elektronický měřící systém zaznamenává a digitalizuje efektivní hodnoty proudu a napětí v sítích 50 Hz / 60 Hz. Napájecí napětí je odebíráno z L1 - N. Každou vteřinu proběhne náhodný odběr měřeného vzorku na všech napěťových a proudových vstupech. Každé přerušení jednotlivého signálu delší než jedna vteřina je proto spolehlivě rozpoznáno. Ze sejmutých vzorků pak interní mikroprocesor kalkuluje hodnoty elektrických veličin. Výkon a min a max hodnoty jsou ukládány každých 15 minut, kalkulovaná data pak okamžitě v nevolatilní paměti (neztrácí obsah v případě vpadku napájecího napětí). Vzorkovací frekvence pro všechny měřené hodnoty je vypočtena z kmitočtu sítě na L1. Pro 50 Hz je vzorkovací frekvence 2,5 kHz, pro 60 Hz pak 3,0 kHz.

 • Design - rozměr 96x96 mm, hloubka 42 mm.
 • Ovládání - přehledný digitální displej, ovládání a programování je snadné pomocí dvou funkčních tlačítek.
 • Měření - proud nepřímo pomocí MTP z fáze L1 až L3, napětí přímo L1, L2, L3, N.
 • Napájení - z měřicíhop vstupu napětí fáze L1.
 • Měření V, A, A nulovým vodičem, kW, kvar, kVA, cos fí, Hz, kWh, kvarh.
 • Počítač provozních hodin.
 • Bimetalická funkce - společná doba průměrování aktuálních hodnot.
 • Paměť pro nejnižší, střední a špičkové hodnoty.

Displej

Přehledný LCD displej ve spojení s funkčními klávesami zobrazuje vybrané hodnoty (okamžité, nejnižší, nejvyšší a průměrné) a to až 3 najednou Kontrast displeje může být upraven uživatelem.

Bimetalická funkce

Časový interval průměrování naměřených hodnot proudu na L1, L2, L3 je volitelný. Odlišný časový interval průměrování je možno nastavit pro vypočtené hodnoty činného, zdánlivého a jalového výkonu.

Tyto získané hodnoty mohou být integrovány pro volitelné intervaly 5, 10, 30, 60 s a 5, 8 a 15 min a ukládány jako nejvyšší průměrná hodnota.

Počítač provozních hodin

Počítač provozních hodin je aktivován po připojení a nemůže být vynulován. Čas je měřen po 15 minutách a zobrazován v hodinách.

Heslo

Uživatel může zabezpečit konfiguraci přístroje a nebo zabránit neúmyslným změnám zadáním trojciferného hesla.