Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Modulový datalogger Prodata

Modulový datalogger Prodata

Použití

Zařízení pro sběr dat Prodata je vhodné načítání a ukládání signálů z impulzních čítačů, zaznamenávání provozních stavů a procesních dat. Tato data pak mohou být využita pro vyhodnocení spotřeby elektrické energie, vody, tepelné energie, zemního plynu, dále pak provozních hodin zařízení, různých stavových hlášení a signalizací. V případě různých výsledků logických komparací či alarmů, je možné je dále předávat pomocí reléových výstupů, analogového modemu, SMS pomocí GSM modemu.

Popis funkcí

Reléové výstupy

Přístroj disponuje 2 reléovými výstupy, dále pak umožňuje ovládat až 31 externích relé (v Modbus master modu). Reléové výstupy mohou být použity např. pro signalizace, alarmy a nebo jako přepínací hodiny.

Prodata - Katalog ke stažení

Digitální vstupy - k dispozici je 16 digitálních vstupů, využitelných pro:

  1. Načítání (total counter) signálů z impulzních vysílačů (např. měřidel) o frekvenci až 50 Hz, 64 Bit čítač
  2. Načítání impulzních signálů s možností automatického resetu programovatelného od 1 s do 12 hodin, nebo s možností externí synchronizace, automaticky ukládáný stav čítače před jeho resetem
  3. Rozpoznání a záznam celkového provozního času připojení a odpojení vstupu, např. počítač provozních hodin, servisní intervaly apod.
  4. Rozlišení časových údajů – 1 s, maximální čas 100 let

Analogový vstup - k dispozici je 1 analogový vstup programovatelný v rozsahu 0 (4) – 20 mA a nebo -20/20 mA, dále pak teplotní vstup pro Pt 100, 200, 500 nebo 1000.

Komparátory

Komparátory
Prodata umožňují naprogramovat 128logických komparátorů, které porovnávají vstupní hodnotu s naprogramovaným horním (dolním) prahem s hysterezí, zde je hodnota v a nebo mimo zadaný interval. Výsledky komparace mohou být kombinovány s ostaními komparátory pomocí logických spojek (AND, OR, NOT). V závisloti na výsledku pak mohou být provedeny určité akce, odděleně lze pak naprogramovat různá zpoždění sepnutí/odepnutí.

Programovatelné akce jsou následující:

  1. Sepnutí či odepnutí reléový vstupu či LED (případně na zvolenou dobu)
  2. Nastavit hodnotu interního příznaku (set marker flag)
  3. Zapiš výledek komparace do registru přístroje Modbus slave
  4. Ulož záznam o události do paměti
  5. Odešli alarm pomocí analogového modemu, zaslání SMS přes GSM modem.

Modbus master

Rozhraní RS 485 přístroje Prodata může být přepnuto do Modbus Master módu, kdy lze načítat hodnoty z ostatních přístrojů (další prodata, UMG 503 apod). Dále, Prodata může zapisovat výsledky komparací do těchto přístrojů. Tímto způsobem lze prakticky rozšířit počet reléových výstupů pomocí přístrojů připojených jako Modbus slave.

Navíc, v Modbus Masteru módu přístroje Prodata je umožněno přenášet signály z RS 232 na ostatní přístroje v RS 485 síti (Prodata funguje jako převodník). Hodnoty naměřené na analogovém vstupu mohou být ukládány v nastavitelných časových intervalech (od 1 s do 12 h) jako střední, minimální a maximální hodnota. Rozdíl mezi celkovým stavem čítače a poslední uloženou hodnotou je zaznamenáván v požadovaném intervalu (nastavitelné od 1 s do 12 h).

Uložit lze i změnu stavu na vstupech, samozřejmě s datem a časem v rozlišení jedné sekundy. Kapacita paměti 430 kB postačuje pro ukládání stavu čítačů na všech vstupech a to po dobu 3 měsíců při intervalu ukládání 15 minut.

Prodata