Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Dekompenzační tlumivky DEKOMP

Dekompenzační tlumivky DEKOMP

Všeobecně

Dekompenzační tlumivky obecně jsou induktivní zátěží eliminující nežádoucí kapacitní výkon, vznikající na parazitních prvcích rozvodné soustavy jako například dlouhá nezatížená vedení. V naší nabídce standardně naleznete dekompenzační tlumivky DEKOMP ve výkonech od 2 do 60 kvar pro napětí 400 V.

Konstrukce

Dodávané tlumivky se vyznačují robustní konstrukcí odpovídající současným standardům. Jsou určeny pro použití v sítích nízkého napětí 3x400/230 V, zapojení do hvězdy, zakázkově trojúhelník.

Bezpečnost

Bezpečnost provozu je zajištěna několika způsoby ochrany: dimenzování vodičů pro teplotní třídu F, izolační stabilita do 135 °C, teplotní čidlo s odpojovačem. Připojení tlumivek lze provést snadno a to pomocí svorkovnice nebo plochých vývodů.

 Katalogový list Decomp

Popis

Dodávané dekompenzační tlumivky DEKOMP odpovídají moderním standardům a mohou být instalovány ve skříňových rozvaděčích kompenzátorů jalového výkonu.

Tlumivky jsou určené pro kompenzaci kapacitního jalového výkonu, který vzniká na parazitních prvcích rozvodové soustavy, jako například VN kabely s kovovým opláštěním, dlouhá vedení naprázdno (např.ve dnech pracovního klidu) a podobně.

Zapojení se provádí paralelně k síti do systému kompenzace, tlumivky se pak v síti chovají jako opak kondenzátorů a proto nazývají dekompenzační.

Bezpečnost provozu tlumivek je zajištěna samotnou konstrukcí tlumivky, tj. dostatečným dimenzováním vodičů a izolační stabilitou do 135  °C, dále pak integrovaným teplotním čidlem s vratným rozpínacím kontaktem při teplotách 110 až 140  °C (podle požadavku).

Jištění dekompenzační tlumivky je třeba dimenzovat s ohledem na protékající proud – pomalými pojistkami s charakteristikou “gG/gL”. Spínání se provádí klasickými motorovými stykači s nadproudovou ochranou, řízené spínání pak pomocí k tomuto účelu přizpůsobenému regulátoru.

  • Design-feromagnetické jádro s dvojitou vzduchovou mezerou, vinutí zalité v PES.
  • Připojení -svorkovnice RSA, nad 15 kvar ploché praporcové vývody 20x5 mm s otvorem pro šrouby M8.
  • Dodávané výkony-standardně induktivní výkon až do 60  kvar, 400V, ostatní zakázkově.
  • Tolerance-maximální odchylka 3  % od jmen. indukčnosti.
  • Bezpečnost-integrované teplotní čidlo.
  • Izolační stabilita-třída B.
  • Dimenzování vodičů-třída F