Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Kondenzátorové stykače VIVO

Kondenzátorové stykače VIVO

Kondenzátorové stykače VIVO jsou speciálně určeny ke spínání kondenzátorů a kondenzátorových baterií v klasických nebo chráněných (hrazených) kompenzačních zařízeních. V naší nabídce naleznete kondenzátorové stykače VIVO pro spínání kompenzačních výkonů do 50 kvar, pro napětí 400, 440 a 525 V.

Konstrukce

Dodávané stykače jsou vysoce kvalitní a robustní konstrukce, určené pro montáž v třífázových sítích nn. Stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty.

Bezpečnost

Instalované pomocné odpory (prekontakty) zajišťují: redukci spínacích proudových špiček na 70 x IN, ochranu kondenzátorů před proudovými špičkami (obvykle dosahují i 200 x IN), celkové zlepšení proudových a napěťových poměrů a tím prodloužení životnosti.

 katalogový list VIVO

Popis

Kondenzátorové stykače VIVO jsou vhodné k přímému spínání induktivních a nízkoztrátových kondenzátorových baterií (IEC70 a 831, VDE 0560) bez a s ochrannými tlumivkami. Kondenzátorové stykače jsou vybaveny předstihovými kontakty a tlumícími odpory, špičky zapínacího proudu redukují na < 70 x IN.

Stykače jsou vybaveny dvěma/třemi bloky pomocných spínacích kontaktů.

Funkce prekontaktů

Sepnutí pomocných kontaktů s rezistory omezuje proudové špičky, které by jinak mohli způsobit napalování kontaktů a jsou nebezpečné i pro samotné kondenzátory. Použití pomocných kontaktů toto riziko eliminuje.

Po sepnutí jsou k stykači pomocí permanentních magnetů připojeny pomocné kontakty. Ty jsou pak rozepnuty (v čase řádu ms), když jsou sepnuty hlavní kontakty stykače.

Pro jištění stykačů VIVO je vhodné použít pojistky s pomalou charakteristkou o hodnotách 1,6 až 2,5 násobku jmenovitého proudu stykače.

Výrobní řady

Technické údaje
Model VIVO 12,5K 230 16K 230 20K 230 30K 230 40K 230 50K 230
Spínaný kondenzátor 400 V (kvar) 12,5 16 20 30 40 50
Pracovní napětí U (V) 400 400 400 400 400 400
Jmenovitý pracovní proud Ie 0-18 0-22 14-28 14-35 30-48 30-72
Nominální proud IN 25 32 43 63 80 95
Pojistky gL(gG) 1.6–2.5 Ie
Počet sepnutí 1/h 240 240 240 240 120 120
Napětí na ovládací cívce (V) 220–240 AC
Životnost - počet sepnutí 0,12-0,3 x 105
Hmotnost (kg) 0,6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2
Pomocné kontakty
Spínací/ Aux NO 2 2 2 2 2 2
Rozpínací/ Aux NC 0 0 0 1 1 1

Provozní podmínky

  • Instalace do 2500 m n. m.
  • Provozní teplota: -15 °C, +60 °C.
  • Relativní vlhkost: ve 40 °C 50 %, ve 20 °C 90 %.
  • Není určeno do prostředí s korozivními plyny, vodivým prachem, výbušného prostředí.
  • Omezte nadměrné vibrace instalace.

Pokyny k instalaci

Stykače mohou být standardně upevněny šrouby nebo rychlým uchycením do instalační lišty. Požadovaná šířka lišty pro VIVO 12,5K až 20K je 35 mm, pro VIVO 30K a vyšší 35 nebo 75 mm.