Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Tyristorové moduly TRIVO

Tyristorové moduly TRIVO

Všeobecně

Tyristorové moduly TRIVO jsou speciálně určeny k dynamickému spínání kondenzátorů a kondenzátorových baterií v klasických nebo chráněných (hrazených) kompenzacích. V naší nabídce naleznete tyristorové moduly TRIVO pro dynamické spínání kompenzačních výkonů 50  kvar na hladině nízkého napětí.

Konstrukce

Dodávané moduly jsou vysoce kvalitní a robustní konstrukce, dodávané jako celek s chladičem a nuceným větráním.

Aplikace

Tyristorové moduly jsou určeny pro dynamické aplikace s rychlým a častým spínáním zátěže,DC ovládání pomocí regulátoru nebo PLC.

Katalog ke stažení

Popis

Tyristorové moduly TRIVO jsou vhodné k dynamickému bezkontaktnímu spínání induktivních a nízkoztrátových kondenzátorových baterií (IEC70 a 831, VDE 0560) bez a s ochrannými tlumivkami. Zařízení sestává s tyristorových modulů, které spínají fázi L1 a L3. Fáze L2 není spínaná a zůstává pod napětím. Sepnutí i odepnutí probíhá při průchodu proudu nulou, což omezuje nebezpečné přechodové jevy.

 • Kondenzátory zůstávají stále nabité na napětí sítě, je tedy možné je během periody vypnutí kdykoliv znovu připojit.
 • Tyristory mohou být ovládány stejnosměrným proudem.
 • Maximální frekvence spínání je 16 Hz při řízení stejnosměrným proudem.
 • Tyristorové moduly TRIVO jsou vhodné pro třífázové i jednofázové spínání kompenzačních kondenzátorů.

Cílové aplikace

 • Prostředí se zvýšenými požadavky na kvalitu elektrické energie – výpočetní technika, telekomunikace, zdravotnictví, kancelářská a výpočetní centra atd
 • Svářecí technologie – kompenzace s nezávislým řízením fází
 • Průmyslové lisy, svářecí automaty v automobilovém průmyslu
 • Větrné elektrárny
 • Výtahy, jeřáby
 • Ostatní odběrná místa se zátěží s proměnlivým výkonem.

Výhody rychlé kompenzace

 • Dynamické systémy otvírají nová pole aplikací a nabízejí jasné výhody:
 • Redukce jalového výkonu a snížení ztrát v distribučních systémech, i v případě zátěží s rychle proměnným výkonem.
 • Reakce na změnu účiníku (spínací čas) kratší než 20 ms.
 • Snížení investičních nákladů pro výstavbu nových provozů (odlehčení rozvodů, lepší využití kapacity vedení) díky redukci proudových špiček.
 • Stabilizace síťového napětí, omezení napěťových poklesů.
 • Obecné zlepšení kvality elektrické energie, eliminace spínacích proudů a škodlivých transientních při spínání kapacit, prevence flikru.
 • Delší životnost kompenzační aplikace a kompenzované zátěže, zvýšená bezpečnost kompenzační aplikace (eliminace poruch stykačů, omezení stresu kondenzátoru při spínání, prevence exploze).

Na rozdíl od kompenzací klasických je nejvýraznější předností dynamických kompenzací – kromě spínání bez rušivých vlivů na síť – jejich flexibilita.

Dokáží reagovat na velmi rychlé změny jalového výkonu a kompenzovat (připínat kondenzátorové baterie) podle okamžité hodnoty účiníku. Aby byla efektivní funkce konvenčních kompenzací, předpokládá se přítomnost nevolatilních indukčních zátěží s časově nepříliš proměnlivým výkonem.

Výrobní řady
Model TRIVO 10LC 25LC 50LC 100LC 200LC

Model TRIVO

10LC

25LC

50LC

100LC

200LC

Spínaný kondenzátor 400V (kvar)

12,5

25

50

100

200

Pracovní napětí U (V)

380-440 V

380-440 V

380-440 V

380-440 V

380-440 V

Nominální proud I1 (A)

18

36

72

144

288

Pomocné napětí (V AC)

ne

ne

ne

230

230

Pojistky NH 690V (A)

35

63

125

250

450

Tepelné ztráty (W)

35

75

150

300

580

Doba reakce

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

Frekvence sítě

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Mechanické vlastnosti

 

 

 

 

 

Rozměry (mm)

162x150x175

157x200x180

157x200x180

157x240x195

250x480x160

Připojitelný vodič CYA (mm2)

6

25

25

70

185

Hmotnost (kg)

1,75

4,8

4,8

5,5

11,5

Provozní podmínky

 • Instalace do 1000 m n. m.
 • Provozní teplota: -10  °C, +45  °C, při redukci proudu až do +55  °C.
 • Redukce proudu  —  2% / °C.
 • Není určeno do prostředí s korozivními plyny, vodivým prachem, výbušného prostředí.
 • Omezte nadměrné vibrace instalace.

Pokyny k instalaci

Tyristorové moduly TRIVO jsou určeny pro kolmou montáž s chladičem dole, svorkovnicí nahoře. Ujistěte se, že je okolo zařízení dostatečný prostor pro proudění vzduchu.

K spínané kapacitě je vždy nezbytně nutné přiřadit proud omezující tlumivku. V případě kompenzací hrazených tuto úlohu plní instalované ochranné tlumivky, pro klasické provedení je nutné instalovat jednofázové sériové tlumivky 0,1 mH na každý propoj mezi spínačem a kondenzátorem. Instalace bez vložené indukce není přípustná.

Pozor: Po připojení zařízení k síti se kondenzátory okamžitě nabijí. I když je tyristorový modul vypnutý, na kondenzátorech zůstává napětí. Kondenzátory musí být vybaveny vybíjecími odpory, nevybijí se, pokud se úplně neodpojí od sítě.