Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Kondenzátorové stykače Benedikt&Jäger

Kondenzátorové stykače Benedikt&Jäger

Všeobecně

Kondenzátorové stykače Benedikt&Jäger jsou speciálně určeny ke spínání kondenzátorů a kondenzátorových baterií v klasických kompenzačních zařízeních. V naší nabídce naleznete kondenzátorové stykače BaJ pro spínání kompenzačních výkonů do 75 kvar pro napětí 400, 440 a
525 V.

Konstrukce

Dodávané stykače jsou kvalitní, osvědčené a kompaktní konstrukce, určené pro instalaci v třífázových sítích nn. Stykače mohou být vybaveny bloky pomocných kontaktů.

Bezpečnost

Instalované pomocné odpory (prekontakty) zajišťují: redukci proudových špiček na 70 x I N , ochranu kondenzátorů před proudovými špičkami (obvykle dosahují i 200 x I N ), celkové zlepšení proudových a napěťových poměrů a tím prodloužení životnosti.

Popis

Kondenzátorové stykače BaJ jsou vhodné k přímému spínání induktivních a nízkoztrátových kondenzátorových baterií (IEC70 a 831, VDE 0560) bez a s ochrannými tlumivkami. Kondenzátorové stykače jsou vybaveny předstihovými kontakty a tlumícími odpory, aby se špičky zapínacího proudu redukovaly na 70 x IN.

Stykače mohou být vybaveny bloky pomocných spínacích kontaktů.

katalogový list B&J

Funkce prekontaktů

Sepnutí pomocných kontaktů s rezistory omezuje proudové špičky, které by jinak mohli způsobit spékání kontaktů a které jsou nebezpečné i pro samotné kondenzátory.

Po sepnutí jsou k stykači pomocí permanentních magnetů připojeny pomocné kontakty. Ty jsou pak rozepnuty (v čase řádu ms), když jsou sepnuty hlavní kontakty stykače.

Pro jištění stykačů je vhodné použít pojistky s pomalou charakteristikou o hodnotách 1,6 až 2,5 násobku jmenovitého proudu.

Výrobní řady K3-K (s odporovým spínáním)

Technické údaje
Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K Model BaJ — K3-K
Model BaJ — K3-K 18 24 32 50 62 74
Spínaný kondenzátor 400 V (kvar) 12.5 20 25 33 50 75
Pracovní napětí U (V) 400 400 400 400 400 400
Jmenovitý proud Ie 18 28 36 48 72 105
Pojistky gL(gG)

1.5–2.5 Ie

Počet sepnutí 1/h 120 120 120 120 120 80
Napětí na ovládací cívce (V)

220–240 AC

Životnost - počet sepnutí

0,1-0,25 x 105

Hmotnost (kg) 0.3 0.6 0.6 1.0 1.0 1,0
Zabudované pomocné kontakt (volitelně 1 x NC nebo NO)
Spínací/ Aux NO 1 0 0 0 0 0
Rozpínací/ Aux NC 1 0 0 0 0  

Dodatečné bloky pomocných kontaktů 

Technické údaje
Model BaJ HA01 HB11 HN10 HN01
Určeno pro stykače K3-18 až 74 K3-24 až 74 K3-18 až 74 K3-18 až 74
Pracovní napětí U (V) 230 230 230 230
Provozní proud Ie při U 6 3 3 3
Hmotnost (kg) 0.03 0.02 0.03 0.02
Osazení bloku
Spínací/ Aux NO 0 1 1 0
Rozpínací/ Aux NC 1 1 0 1

Provozní podmínky

  • Instalace do 2500 m n. m.
  • Venkovní teplota: -15 °C, +60 °C
  • Relativní vlhkost: při 40 °C 50 %, při 20 °C 90 %
  • Není určeno do prostředí s korozivními plyny, vodivým prachem, výbušného prostředí
  • Omezte nadměrné vibrace instalace

Pokyny k instalaci

Stykače mohou být standardně upevněny šrouby a nebo rychlým uchycením do instalační lišty DIN 35 mm. Ke každému stykači je možno připojit jeden dodatečný blok pomocných kontaktů.