Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Spínací prvky KBH

V souladu se současnými požadavky na spínání kapacitních zátěží v zařízeních pro kompenzaci jalového výkonu  KBH Energy dodává a instaluje ve svých zařízeních následující spínací prvky:

  • elektromechanické stykače B&J s odporovým spínáním,
  • výkonové tyristorové moduly TRIVO pro dynamickou kompenzaci jalového výkonu.

Kontaktní - stykače

Kontaktní spínání pomocí elektromechanických stykačů je nejrozšířenějším způsobem připojování kondenzátorových baterií v rozvaděčích se stupňovitě regulovaným kompenzačním výkonem. Současné stykače doznaly od svých předchůdců značných změn zejména co se týče provedení kontaktů a hlavně, použití odporového spínání pro omezení přechodových jevů provázející každé sepnutí.

Odporové spínání omezuje výrazné přechodové děje při sepnutí, které překračují i stonásobek amplitudy proudu jmenovitého proudu kondenzátoru a jsou zdrojem impulzního rušení v sítích.

Použití stykačů je omezeno jejich povoleným počtem sepnutí za hodinu, které se pohybuje od 100 do 250 spínacích operací za hodinu (počet povolených operací klesá s narůstajícím spínaným výkonem), což znamená průměrně jedno až dvě sepnutí za minutu.

Elektromechanické stykače jsou tedy použitelné do aplikací bez výrazných spotřebičů s rychle a rapidně se měnícím příkonem.

Bezkontaktní - polovodičové spínání 

Na rozdíl od klasických stykačů je u zspínání bezkontaktního přesně definován okamžik připojení zátěže k síti tak, aby byl způsobený přechodový děj (proudový ráz) minimální. Tyristorové moduly TRIVO spínají každou fázi zvlášť při průchodu proudu nulou, čímž jsou potlačeny nepříznivé přechodové jevy.

Tyristorové moduly jsou vhodné zejména do aplikací, kde jsou požadovány velmi rychlé změny jalového výkonu (v řádech desítek, stovek milisekund), které jsou již nad technické možností klasických stykačů. Typickými instalacemi mohou být např. výrobní linky se svářecími automaty, jeřáby a další, kde je požadována velmi rychlá reakce na požadavek jalového výkonu.