Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

O kompenzaci

V této sekci naleznete přehled o kompenzaci jalového výkonu a harmonickém rušení včetně základní teorie. Vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům na množství a kvalitu elektrické energie na straně jedné a omezeným kapacitám napájecích vedení a rosoucímu podílu harmonického rušení v sítích se kompenzaci jalového výkonu a filtraci harmonických dostává stále větší pozornosti.

Základní informace

Hlavním smyslem kompenzace jalového výkonu je snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedení. Kompenzace tedy patří mezi významná úsporná opatření, pomocí kterého se snižuje zatížení napájecího vedení, čímž se snižují ztráty a zvyšuje životnost vedení. Snížení odběru indukčního jalového výkonu se dosáhne vhodnou kombinací spotřebičů, které ze sítě odebírají indukční, jalový a kapacitní výkon.

Nejpoužívanější metodou v sítích nízkého napětí je kompenzace pomocí paralelně připojených statických kondenzátorů, která je jedním z nejdůležitějších a ekonomicky nejvýhodnějších opatření.

Každému odběrateli ze sítí vysokého napětí je zákonem 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami uložena povinnost odebírat elektrickou energie s účiníkem v neutrálním pásmu 0,95 - 1,00 IND. Odběr energie mimo tyto hodnoty je penalizován a to buď přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie a nebo zpoplatněním nevyžádané dodávky jalové energie (indukční kapacitní práce, překompenzování) do veřejné sítě.